Algebra és Számelmélet Kutatószeminárium


A szeminárium helye és időpontja: D-3-204, Csütörtök 16:00-17:30.

A matematikai kutatás kissé különbözik a középiskolában illetve az egyetemen megszokott tanulástól. Sőt, amíg egy hagyományos típusú versenyen az ember készen kapja a feladatokat, addig a kutatásban rendkívül fontos a probléma kiválasztása. Ráadásul egy versenyen (szinte) biztosak lehetünk abban, hogy a kapott feladat pár óra alatt megoldható az általunk ismert eszközökkel; egy megoldatlan problémánál viszont általában nem tudjuk előre, hogy mennyire nehéz - az is előfordulhat, hogy esélyünk sincs megoldani, de az is, hogy viszonylag hamar kijön. Sőt, a legtöbb esetben a választ sem tudjuk (a "Bizonyítsuk be, hogy" kezdetű feladatokkal ellentétben). A szeminárium célja, hogy a hallgatók különböző (algebrán és számelméleten belüli) kutatási területeket megismerhessenek, és minél előbb maguk is bekapcsolódhassanak a kutatásba, TDK dolgozatot írhassanak. A szemináriumot elsősorban matematikus szakirányos (BSc-s, MSc-s vagy doktorandusz) hallgatóknak ajánljuk, de az előadások természetesen nyíltak mindenki számára. Leggyakrabban kötetlenül beszélgetünk - általában matematikáról -, de időnként hívunk vendégelőadókat is. Mindenki akkor jön/megy, amikor szeretne (függetlenül attól, hogy felvette-e a kurzust). Jegyet egy - általában a szemináriumvezetők által javasolt - szabadon választott témából való előadással lehet szerezni. A szeminárium hagyományőrző jellegét mutatja, hogy az összes jelenlegi vezetője járt rá már diák korában is.

A szemináriumvezetõk: Frenkel Péter, Károlyi Gyula, Pálfy Péter Pál, Szabó Csaba, Zábrádi Gergely.

Program

1. szeminárium: február 15. Téli - matematikai - élménybeszámolók, további program megbeszélése.

2. szeminárium: február 22. TBA

3. szeminárium: március 1. TBA

4. szeminárium: március 8. Kutas Péter: Az explicit izomorfizmus probléma és alkalmazásai

5. szeminárium: március 22. TBA

6. szeminárium: április 5. Backhausz Tibor: A sajátgörbe

7. szeminárium: április 12. TBA

8. szeminárium: április 19. elmarad

9. szeminárium: április 26. TBA

10. szeminárium: május 3. TBA

11. szeminárium: május 17. TBA